שני
26.06.2017

מועצת המנהלים של אתו"ס


מר יעקב פינגולד – יו"ר

מר רוני בן חיים

גב' גלית גרנות

גב' ביאטריס כץ רוזן

מר אליהו לנדאו

מר שמשון עידו

ד"ר תחייה עשת

מר יוסי שלום

מר חיים פרג