שני
26.06.2017

מחירון

מחירון

 

 סוג

 מחיר

 

 מנוי

 רגיל

 600 ש"ח

 

 זוגי

 1000  ש"ח

 

 ותיק

 410  ש"ח

 

 תלמידים, חיילים, סטודנטים

 (12 תשלומים שווים)

 350  ש"ח

 

 הקרנות מסחריות -

 כרטיסים

 

 מחיר רגיל

 38 ש"ח

 חיילים, סטודנטים, וותיקים

 27  ש"ח

 

 מנויים

 19  ש"ח

 

 כרטיסים

 רגיל

 35  ש"ח

 

 תלמידים, חיילים, סטודנטים,  וותיקים, נכים

 27  ש"ח

 כרטיסיה

 4 סרטים

 (סינמטק 1 וסינמטק 2)

 100 ש"ח