שני
26.06.2017

תקנון

תקנון

תקנון הסינמטק

מנויים יקרים,
תקנון הסינמטק נועד להבהיר מהם זכויותיכם וחובותיכם כמנויים.
אני מצאתי לנכון להציגו באתר זה, בקופה ובכניסה לאולם עקב התנהגות
בלתי מקובלת לחלוטין (אלימה וגסה) של מספר מנויים כלפי אנשי צוות הסינמטק
שבגללה נאלצתי להשעות את חברותם כמנויי הסינמטק.
בברכה
אבישי כפיר
מנהל סינמטק חיפה
 

סינמטק חיפה – HAIFA CINEMATHEQUE

 

-תקנון-

 

פתח דבר

 

שלום וברוכים הבאים לסינמטק חיפה - המרכז הקולנועי העירוני של חיפה (להלן: "הסינמטק"). הסינמטק, כחלק מאתו"ס - החברה לאומנות תרבות וספורט חיפה בע"מ (חל"צ), (להלן: "אתו"ס") מהווה חלק בלתי נפרד מההוויה התרבותית העירונית. מאות רבות של סרטי קולנוע, על שלל הגוונים, הן מקומיים והן תוצרת חוץ, כמו גם עשרות רבות של הקרנות בכורה ומפגשים עם יוצרים, צעירים וותיקים כאחד, מתקיימים אצלנו לאורך כל השנה. כמו-כן הסינמטק מקיים, בין היתר, אירועים ותוכניות מיוחדות, כגון: רטרוספקטיבות, עונת הקולנוע הבריטי, פסטיבל ברזילאי, סרטים קלאסיים, הרצאות פתוחות לקהל הרחב, והכל באווירה משפחתית אינטימית.

 

לשם חיבור תושבי חיפה והסביבה לחוויה המתמשכת לאורך השנה, מפעיל הסינמטק תוכנית מנויים ומועדון הטבות למנויים במסגרתם מעודכנים המנויים באופן תדיר על האירועים והסרטים המתוכננים ומאפשרים למצטרפים הנאה שלמה בהקניית הנחות והטבות מגוונות.

 

תקנון זה מבקש להסדיר את דרכי השימוש בתוכנית המנויים, מועדון הטבות למנויים ובכלל זה את דרכי ההתנהלות בסינמטק (להלן: "התקנון").

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מראש.

 

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

 

מתחמי פעילות הסינמטק

 

להלן המתחמים בהם תתקיים פעילות הסינמטק החל משנת 2014:

 

 • אולם רפפורט (להלן: "סינמטק 1") – "אולם הבית" של קהל מנויי הסינמטק במסגרתו יוקרנו סרטים לקהל המנויים (פרט לאילוצים המפורטים בסעיף ג' להלן).
 • אולם הסינמטק (להלן: "סינמטק 2") – ישמש כאולם הקרנות לציבור הרחב וכאולם חלופי של קהל מנויי הסינמטק במועדים בהם לא יתקיימו הקרנות באולם סינמטק 1.

 

תכנית מנויים

 

 • מנוי הינו שמי ונועד לשימושו האישי של בעליו בלבד ואינו ניתן להעברה.

 

 • מחירי מנויים נקבעים על ידי הנהלת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כפי שמפורסם מעת לעת בקופות המכירה ובאתר הבית של הסינמטק.

 

 • בעל מנוי רשאי להיכנס ללא הגבלה לכל הסרטים המוקרנים בסינמטק 1, כפי המתפרסמים בתוכנית הסרטים החודשית של הסינמטק, במהלך תקופה של 12 חודשים ממועד רכישת המנוי ואולם, אין בעצם הבעלות במנוי כדי לאפשר לבעליו להיכנס לסרטים מוקרנים ללא הזמנת כרטיס מראש.

 

 • מובהר ומודגש כי החברה מפאת שיקולים לוגיסטיים ואופרטיביים, שומרת לעצמה את הזכות שלא להקרין סרטים בסינמטק 1 בהיקף של בין 3-4 ימים בכל חודש וזאת ללא צורך במתן פיצוי כלשהו לקהל המנויים.

 

 • בעל מנוי לא יהיה רשאי להיכנס להקרנות מיוחדות וכן לאירועים ותוכניות מיוחדות המתקיימים בסינמטק, כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי החברה, ואולם, בעל מנוי יהיה זכאי לקבלת הנחה בעת רכישת כרטיס, כפי שאלו מתפרסמות בתוכנית האירועים והתוכניות החודשית של הסינמטק ובהתאם לקביעת הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה וזאת, אך ורק, במהלך תקופת המנוי.
 • בעל מנוי רשאי להזמין, עד 7 ימים מראש בלבד, כרטיס לסרט מוקרן באמצעות מערכת ההזמנות האינטרנטית וכתובתהhaifacin.co.il. הזמנות יקלטו עד לשעה 16:00 ולאחריה רק ביום למחרת. הזמנות להקרנות סרטים בימי שישי ושבת תתקבלנה עד שלוש שעות לפני תחילת ההקרנה הראשונה לאותו היום.

 

היה ואזלו כרטיסים להקרנה, תפורסם הודעה מתאימה באתר האינטרנט של הסינמטק  (בדף הסינמטק) והזמנות אשר ילקטו לאחר פרסומה לא יתקבלו.

 

בעל מנוי המבקש להזמין כרטיס באמצעות המערכת האינטרנטית יציין בהזמנתו את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מספר מנוי (כפי שמופיע על גבי כרטיס המנוי), שם הסרט המבוקש, מועד ושעת ההקרנה המבוקשת.

 

 • בעל מנוי רשאי לבטל הזמנה עד 1 שעה טרם מועד ההקרנה לכל המאוחר בטלפון: 04-833-8888.

 

 • בעל מנוי שלא יגיע לשלוש הקרנות ולא יודיע מראש על ביטול הזמנתו להן – תישלל זכותו להזמנת כרטיסים מראש (למעט הזמנה בערב ההקרנה בקופות הכרטיסים) ומינויו ייחסם להזמנות באינטרנט ובטלפון.

 

 • בעל מנוי רשאי "להקפיא" את מינויו פעם אחת בלבד ולתקופה מוגבלת של חודשיים ועד שישה חודשים לכל היותר וזאת על ידי מסירתו אישית את כרטיס המנוי בקופות הסינמטק.

 

 • במקרה של אובדן כרטיס מנוי, תתאפשר הנפקתו של כרטיס חדש כנגד תשלום 20 ₪ ובצירוף תמונת פספורט של בעל המנוי, אשר ימסרו בקופות הסינמטק.

 

 • בעל מנוי המעוניין בביטול המנוי יהיה רשאי לעשות כן בתוך 14 ימים ממועד רכישת המנוי.

 

 • הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, ביוזמתה ועל פי שיקול דעתה, חברותו של מנוי בשל התנהגות בלתי נאותה במתחמי הסינמטק ו/או שאינה בהתאם ל"כללי התנהלות במתחם הסינמטק" המפורטים להלן.  

 

הזמנות כרטיסים לציבור (קהל שאינו חבר תכנית מנויים)

 

 • ניתן לבצע הזמנת כרטיסים מראש באמצעות מענה קולי בלבד עד שעה מתחילת הסרט במתן פרטי כרטיס חיוב (אשראי).  ביטול הזמנת כרטיסים יתאפשר על ידי פנייה טלפונית למחלקת מכירות של החברה ובכפוף לזיהוי של המזמין על ידי נציגיה, ובלבד שהביטול ייעשה תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום הזמנת כרטיסים וכי לא נותרו פחות מ-7 (שבעה) ימים (שאינם ימי מנוחה) למועד ההקרנה.

 

 • כרטיסים אשר הוזמנו באמצעות המענה הקולי ימסרו למזמין בקופות הכרטיסים וזאת החל מ-24 שעות טרם ההקרנה ועד לא יאוחר מ-20 דקות לפני תחילת הקרנת הסרט.

 

 • ניתן להזמין מקומות שמורים בקופות הכרטיסים וזאת עד לא יאוחר מ-20 דקות לפני תחילת הקרנת הסרט.

 

כללי התנהלות במתחמי הסינמטק

 

 • בעל כרטיס יציג הכרטיס (בעל מנוי יציג גם את כרטיס המנוי) בפני הסדרן טרם כניסתו לאולם ההקרנה.

 

 • הישיבה באולם ההקרנה תהא, אך ורק, במושבי האולם. לא תתאפשר ישיבה על גבי כיסא סדרן, מדרגות האולם ו/או בכל מקום אחר, אלא על פי הנחייתו של הסדרן.

 

 • הישיבה באולם ההקרנה תעשה, כאמור, על פי המקומות השמורים (באם הוזמנו כאלו) ובמידה ולא, על בסיס מקום פנוי ובהתאם להנחיות הסדרן. מקומות שמורים יישמרו, אך ורק, עד תחילת ההקרנה – מאחרים יופנו למקומות פנויים בלבד.

 

 • בסינמטק מוקרנים, בין היתר, סרטים ישנים אשר חלקם במצב טכני לקוי ולפיכך, אין הסינמטק אחראי למצבם זה לרבות לאיכות ההקרנה הנובעת מכך.

 

 • הכניסה לאולם ההקרנה לא תתאפשר עם אוכל ושתייה, למעט בקבוק מים סגור.

 

 • במהלך ההקרנה חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים סלולאריים ועל קהל הצופים לוודא כיבוי מוקדם של המכשירים טרם כניסתם לאולם ההקרנה.

 

 • במהלך ההקרנה חל איסור מוחלט על שימוש במכשירי הקלטה מכל מין וסוג שהוא לרבות אשר עשויים להפר את זכויות היוצרים של יוצרי הסרט ו/או האירוע ו/או אחר. .

 

 • במהלך ההקרנה, כמו גם ביתר מתחמי הסינמטק, חל איסור מוחלט על עישון.

 

 • במהלך ההקרנה על קהל הצופים להימנע מהפרעות קוליות לרבות הנובעות משיחות בין צופים ו/או בכל צורה שהיא אחרת ושעלולה להפריע להנאת יתר הצופים והשקט הדרוש במהלך ההקרנה.

 

 • על באי הסינמטק להישמע להוראותיו והנחיותיו של הסדרן ולפעול בהתאם לכללים האמורים לעיל והכל על מנת לאפשר הנאה מקסימאלית לקהל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול להרחקתו של כל אדם הפועל בניגוד להוראות האמורות לעיל ו/או בניגוד להוראותיו של הסדרן מטעמה ואשר כל מטרתן שמירת הסדר במתחמי הסינמטק והנעמת זמנו של הקהל במסגרתם.

 

שונות

 

 • המעוניין בכך, רשאי להגיש בקשה להזמנת סרטים על פי בקשתו באמצעות טופס "סרטים לבקשת הקהל" המצוי בקופות הכרטיסים. הנהלת הסינמטק תעשה כל שביכולתה בכדי להיענות לבקשה , על פי שיקול דעתה.

 

 • תכנית ההקרנות והאירועים החודשית של הסינמטק מחולקת לכל המעוניין וללא תשלום במשרדי הסינמטק בין השעות 09:00-17:00 או בקופות הסינמטק החל משלושת רבעי השעה לפני תחילת ההקרנה הראשונה לאותו יום ועד לסגירתן.

 

 • מובהר ומודגש בזה כי תכנית ההקרנות נתונה לשינויים ולתקלות בלתי צפוניות. ניתן לעקוב אחר השינויים באתר האינטרנט של החברה בדף הסינמטק ובקופות הכרטיסים.