רביעי
24.05.2017

תקנון

תקנון

תקנון הסינמטק

מנויים יקרים,
תקנון הסינמטק נועד להבהיר מהם זכויותיכם וחובותיכם כמנויים.
אני מצאתי לנכון להציגו באתר זה, בקופה ובכניסה לאולם עקב התנהגות
בלתי מקובלת לחלוטין (אלימה וגסה) של מספר מנויים כלפי אנשי צוות הסינמטק
שבגללה נאלצתי להשעות את חברותם כמנויי הסינמטק.
בברכה
אבישי כפיר
מנהל סינמטק חיפה
 
 

סינמטק חיפה – HAIFA CINEMATHEQUE 

 -תקנון-

 

 פתח דבר 

 שלום וברוכים הבאים לסינמטק - המרכז הקולנועי העירוני של חיפה. הסינמטק, כחלק מהחברה העירונית לאמנות תרבות וספורט, מהווה חלק בלתי נפרד מההוויה התרבותית העירונית. מאות רבות של סרטי קולנוע, על שלל הגוונים, הן מקומיים והן תוצרת חוץ, כמו גם עשרות רבות של הקרנות בכורה ומפגשים עם יוצרים, צעירים וותיקים כאחד, מתקיימים אצלנו לאורך כל השנה. כמו-כן הסינמטק מקיים תוכניות מיוחדות, כגון: רטרוספקטיביות, עונת הקולנוע הבריטי, פסטיבל ברזילאי, סרטים קלאסיים, הרצאות פתוחות לקהל והכל באווירה משפחתית אינטימית.

 לשם חיבור תושבי חיפה לחוויה המתמשכת לאורך השנה, מפעיל הסינמטק תוכנית מנויים ומועדון הטבות למנויים במסגרתן מעודכנים החברים באופן תדיר על האירועים והסרטים המתוכננים ואף מאפשרת למצטרפים הנאה שלמה בהקנייתה הנחות והטבות מגוונות.

 תקנון זה מבקש להסדיר את דרכי השימוש בתוכנית המנויים, מועדון הטבות למנויים ובכלל זה את דרכי ההתנהלות בסינמטק.

 

תוכנית מנויים

 א.      המנוי הינו שמי ולשימושו האישי של בעל המנוי בלבד ואינו ניתן להעברה.

 ב.      מחירי המנוי נקבעים על ידי הנהלת הסינמטק ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שיפורסם מעת לעת בקופות המכירה ובאתר הבית של הסינמטק.

 ג.        בעל המנוי רשאי להיכנס לכל הסרטים המוקרנים, כפי שהם מתפרסמים בתוכנית הסרטים החודשית בסינמטק, במהלך 12 חודשים ממועד רכישת המנוי ואולם אין בהחזקת המנוי על ידי בעליו כדי להיכנס לסרטים המוקרנים ללא הזמנת כרטיס מראש על ידי בעל המנוי.

 ד.      בעל מנוי לא יהיה רשאי להיכנס לאירועים ותוכניות מיוחדות המתקיימות בסינמטק ואולם יהיה זכאי להנחה לרכישת כרטיס, כפי שאלו מתפרסמות בתוכנית האירועים והתוכניות החודשית בסינמטק ועל פי קביעת הנהלת הסינמטק ובשיקול דעתה וזאת במהלך 12 חודשים ממועד רכישת המנוי.

 ה.      בעל המנוי רשאי להזמין, שלושה ימים מראש בלבד, כרטיס לסרט מוקרן באמצעות המענה הקולי העומד לרשותו בטלפון : 04-8104302 או בטלפון: 04-8104299.  בעל המנוי רשאי להזמין, שלושה ימים מראש בלבד, כרטיס לסרט מוקרן באמצעות מערכת ההזמנות האינטראקטיבית וכתובתה : www.haifacin.co.il.

ו. הזמנות יקלטו עד לשעה 16:00 ולאחריה רק ביום למחרת. הזמנות להקרנות סרטים בימי שישי ושבת תתקבלנה עד שלוש שעות לפני תחילת ההקרנה הראשונה לאותו היום.

 היה ואזלו כרטיסים להקרנה תפורסם הודעה מתאימה באתר הבית של הסינמטק והזמנות אשר ילקטו לאחר פרסומה לא יתקבלו.

 בעל המנוי המבקש להזמין כרטיס באמצעות המערכת האינטראקטיבית יציין בהזמנתו את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מספר מנוי (כפי שמופיע על גבי כרטיס המנוי), שם הסרט המבוקש, מועד ושעת ההקרנה המבוקשת.

 ז.       בעל המנוי רשאי לבטל הזמנה וזאת עד 16:00 לכל המאוחר בטלפון: 04-8353529.

 ח.      בעל המנוי, המעוניין בכך, רשאי להגיש בקשה להזמנת סרטים על פי בקשתו באמצעות טופס "סרטים לבקשת הקהל" המצוי בקופות הכרטיסים. הנהלת הסינמטק תעשה כל שביכולתה בכדי להיענות, על פי שיקול דעתה.

 ט.      בעל המנוי רשאי "להקפיא" את חברותו פעם אחת בלבד ולתקופה מוגבלת של חודשיים ועד שישה חודשים לכל היותר וזאת על ידי מסירתו אישית את כרטיס המנוי בקופות הסינמטק. לא תתאפשרנה "הקפאות" מנוי לתקופות קודמות.

 י.        במקרה של אובדן כרטיס מנוי, תתאפשר הנפקתו של כרטיס חדש כנגד תשלום 20 ₪ ובצירוף תמונת פספורט של בעל המנוי, אשר ימסרו בקופות הסינמטק.

 יא.   בעל מנוי המעוניין בביטול המנוי יהיה רשאי לעשות כן וזאת באישור מיוחד של הנהלת הסינמטק וכנגד תשלום סך של 50 ₪. סכום ההחזר עבור ביטול המנוי יהא ביחס למועד רכישתו ואינו מותנה לעצם השימוש במנוי.

 יב.    הנהלת הסינמטק שומרת לעצמה את הזכות לבטל, ביוזמתה ועל פי שיקול דעתה, חברותו של מנוי וזאת בשל התנהגות בלתי נאותה במתחם הסינמטק וכפי שיפורט להלן במסגרת "כללי התנהלות במתחם הסינמטק".

 

מועדון הטבות למנויים

יג.     סינמטק חיפה מקיים מועדון הטבות למנויים במסגרתו ניתנות הטבות בלעדיות לחברי המועדון הן בתחום התרבותי והן בתחום הבילוי והפנאי. מהות וכמות ההטבות אשר ניתנות לחברי המועדון הינן על פי שיקול דעתה של הנהלת הסינמטק וכפי שייקבע על ידה מעת לעת.

 יד.    החברות במועדון ההטבות מתאפשרת אך ורק לרוכשי תוכנית מנויים בסימנטק והינה על בסיס אישי בלבד ואינה ניתנת להעברה.

 טו.   אי חידוש ו/או "הקפאת" מנוי על ידי בעל המנוי תבטל ו/או "תקפיא" את חברותו של בעל המנוי גם במועדון הטבות למנויים.

 

הזמנות כרטיסים לקהל (לא למנויים)

 טז.   ניתן לבצע הזמנה באמצעות מענה קולי בלבד במתן פרטי כרטיס חיוב (אשראי). לאחר קבלת אישור על ההזמנה לא תתאפשר ביטולה ולא יינתן החזר כספי בגין הכרטיסים.

 יז.     כרטיסים אשר הוזמנו באמצעות המענה הקולי ימסרו למזמין בקופות הכרטיסים וזאת עד לא יאוחר מעשר דקות לפני תחילת הקרנת הסרט.

 יח.   ניתן לשמור מקומות באולם ההקרנה וזאת עד לא יאוחר מעשר דקות לפני תחילת הקרנת הסרט. לאחר מכן סידורי הישיבה יעשו על בסיס מקום פנוי ובשיקול דעתו הבלעדי של הסדרן.

 

כללי התנהלות במתחם הסינמטק

 יט.   בעל כרטיס יציג הכרטיס (בעל מנוי יציג גם את כרטיס המנוי) בפני הסדרן בטרם כניסתו לאולם ההקרנה.

 כ.      הישיבה באולם ההקרנה תהא אך ורק על גבי מושבי האולם ומכאן שלא תאושר ישיבה על גבי כיסא הסדרן, במדרגות האולם ו/או בכל מקום אחר אלא על פי הנחייתו של הסדרן ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 כא.  הישיבה באולם ההקרנה תעשה על פי המקומות השמורים (באם הוזמנו כאלו) ובמידה ולא, תעשה על בסיס מקום פנוי ובכפוף להנחיות הסדרן ובשיקול דעתו הבלעדי.

 כב.  הכניסה לאולם ההקרנה לא תתאפשר עם אוכל ושתייה, למעט לבקבוק מים סגור.

 כג.    במהלך ההקרנה חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים סלולאריים ועל קהל הצופים לוודא כיבוי מוקדם של המכשירים טרם כניסתם לאולם ההקרנה.

 כד.  במהלך ההקרנה חל איסור מוחלט על שימוש במכשירי הקלטה מכל מין וסוג שהוא אשר עשויים להפר את זכויות היוצרים של יוצרי הסרט ו/או האירוע ו/או אחר המתקיים בסינמטק.

 כה.  במהלך ההקרנה, כמו גם ביתר מתחם הסינמטק, חל איסור מוחלט על עישון. העישון אפשרי אך ורק מחוץ למתחם הסינמטק.

 כו.    במהלך ההקרנה על קהל הצופים להימנע מהפרעות קוליות הנובעות משיחות בין צופים ו/או בכל צורה שהיא אחרת העשויה להפריע להנאת יתר הצופים והשקט הדרוש באולם.

 כז.   חל איסור מוחלט על השימוש באלימות מילולית ו/או פיזית במתחם הסינמטק.

 כח.  על באי הסינמטק להישמע להוראותיו והנחיותיו של הסדרן ולפעול בהתאם לאיסורים האמורים לעיל והכל על מנת לאפשר הנאה מקסימאלית לכל המבקרים. הנהלת הסינמטק שומרת לעצמה הזכות לפעול להרחקתו של כל אדם הפועל בניגוד להוראות האמורות לעיל ו/או בניגוד להוראותיו של הסדרן מטעמה לשמירת הסדר במתחם הסינמטק.

 

שונות

 כט.  המעוניין בכך, רשאי להגיש בקשה להזמנת סרטים על פי בקשתו באמצעות טופס "סרטים לבקשת הקהל" המצוי בקופות הכרטיסים. הנהלת הסינמטק תעשה כל שביכולתה בכדי להיענות, על פי שיקול דעתה.

 ל.       תוכנית ההקרנות והאירועים החודשית של הסינמטק מחולקת לכל המעוניין וללא תשלום במשרדי הסינמטק בין השעות 09:00-17:00 או בקופות הסינמטק החל משלושת רבעי השעה לפני תחילת ההקרנה הראשונה לאותו יום ועד לסגירתן. ניתן לקבל את התוכנית באמצעות הדואר בעבור עלות דמי ביול משתנה.